Οι εξελίξεις στη θεραπευτική του καρκίνου είναι ραγδαίες, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Καινοτόμα φάρμακα όπως είναι οι στοχεύουσες θεραπείες και η ανοσοθεραπεία έχουν αλλάξει δραματικά τη φυσική ιστορία πολλών κακοηθειών.

Όπως όμως αναφέρει η ιπποκρατική ρήση, είναι πολύ καλύτερα να προλαμβάνουμε την ασθένεια αντί να προσπαθούμε να τη θεραπεύσουμε: "Ασφάλεια εστί το προνοείν και προλαμβάνειν. Το δε προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν". Αυτό αφορά ιδιαιτέρως τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η ανάπτυξη του νεοπλάσματος αυτού συνδέεται άμεσα με τη μόλυνση από τον ιό του ανθρώπινου θηλώματος (HPV). Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας υπάρχει μέθοδος προσυμπτιοματικού ελέγχου που αφορά το τεστ Παπανικολάου που συμπληρώνεται με την ανάλυση για ύπαρξη DNA κάποιου στελέχους του ιού HPV. Υπάρχει όμως διαθέσιμο και το πρώτο εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί για την πρόληφη καρκίνου. Πρόκειται για ένα εμβόλιο έναντι των 9 συχνότερων στελεχών του ιού HPV που ενδείκνυται για άνδρες και γυναίκες 9 ως 45 ετών και προφυλάσσει τόσο από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αλλά και άλλα νεοπλάσματα και νοσήματα που σχετίζονται με τον HPV.