Τα τελευταία χρόνια η πιο σημαντική εξέλιξη στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα είναι η προσθήκη της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία στη συγκεκριμένη νόσο μπορεί να χορηγηθεί είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είτε ως μονοθεραπεία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της νόσου και το στάδιο.