Ενημέρωση για την καταγραφή του έργου σε βασικές πτυχές των θεμάτων των Βιβλιοθηκών, των Κληροδοτημάτων, της Μηχανοργάνωσης και των Μουσείων, τα τελευταία έτη.

 

Η καταγραφή του έργου είναι αυτονόητη υποχρέωση σε κάθε επίπεδο διοίκησης, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν γι’ αυτό το έργο έχουν εργαστεί για χρόνια συλλογικά θεσμικά όργανα, επιτροπές, μέλη ΔΕΠ και, βεβαίως, όλα το διοικητικό δυναμικό. Ασφαλώς και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προς επίλυση. Είναι όμως σημαντικό να αναδεικνύεται η συλλογική δουλειά που πραγματοποιείται σε κάθε επίπεδο, και να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε, τι στόχους θέσαμε και την πορεία μας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

 

Όπως έχει ξανασημειωθεί, το Πανεπιστήμιό μας, το κορυφαίο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας λειτουργούσε με ελλιπέστατη χρηματοδότηση, με περίπου το 35% του διοικητικού προσωπικού σε διαθεσιμότητα, με σημαντικές ελλείψεις στο επιστημονικό προσωπικό και με επακόλουθες σημαντικές δυσλειτουργίες σε νευραλγικούς τομείς (πχ. προκηρύξεις μεγάλων διαγωνισμών κ.λπ.).Μια κατάσταση που όμοια της δεν υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν του Ιδρύματός μας και που όλοι μαζί την αφήνουμε πίσω με συντονισμένες ενέργειες, δράσεις, έργο συλλογικό, και με πνεύμα σύμπνοιας, μακριά από τον λαϊκισμό, στοιχείο ανέκαθεν ξένο με το ακαδημαϊκό ήθος και την παράδοση του Ε.Κ.Π.Α.

 

Αποτέλεσμα συνεργασίας των Πρυτανικών αρχών, των Κοσμητόρων των Σχολών, των Εφορευτικών Συμβουλίων, της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, των Υπευθύνων Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, του προσωπικού όλων των βιβλιοθηκών και των εμπλεκομένων υπηρεσιών όπως η Τεχνική Υπηρεσία, ήταν η λειτουργία τριών ενιαίων βιβλιοθηκών Σχολών.

  • Της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής στο Παλαιό Χημείο
  • Της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής στην Δραγατσανίου
  • Και της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής στο πιο σύγχρονο κτήριο βιβλιοθήκης που διαθέτει το Πανεπιστήμιό μας και ένα από τα κορυφαία σε όλη την Ελλάδα.

 

Σχετικά με τα Κληροδοτήματα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, κατά την τετραετία 2015 – 2018, χορήγησε, μεταξύ άλλων, υποτροφίες και βραβεία, αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία των Δωρητών και Κληροδοτών του, για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες, αξίας 8.704.000 ευρώ. Επίσης, το ΕΚΠΑ διαχειρίζεται 108 Κληροδοτήματα και Δωρεές, 49 εκ των οποίων διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Οι 620 ιδιοκτησίες, συνολικά, περιλαμβάνουν αυτοτελή κτήρια, διαμερίσματα, γραφεία και οικόπεδα. Για όλα τα παραπάνω έγινα συντονισμένες ενέργειες, έτσι ώστε να αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντα με διαφάνεια και σύμφωνα με το Νόμο.

 

Παράλληλα, η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης προσέφερε και προσφέρει σημαντικό έργο υποδομής και υποστήριξης όλο αυτό το διάστημα, παρά τις ελλείψεις, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό. Διατρέχοντας κανείς τις σχετικές εργασίες αντιλαμβάνεται το εύρος των δραστηριοτήτων και την προσπάθεια που έγινε για να υποστηριχθούν το φοιτητολόγιο και οι σπουδές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και όλες οι Υπηρεσίες και τα Τμήματα, ξεπερνώντας δυσκολίες, αλλαγές νόμων, που έθεταν νέες απαιτήσεις, και πεπαλαιωμένες υποδομές (υλισμικού και λογισμικού, hardware και software) που λειτουργούσαν το 2015.

 

Τέλος, τα Μουσεία μας ήταν, μεταξύ άλλων, σημείων και ενεργειών, ένας τομέας αιχμής για την εξωστρέφεια του Ιδρύματος με περιεχόμενο και από το ΕΚΠΑ για την κοινωνία. Το σύνολο Μουσείων του Ε.Κ.Π.Α. μαζί με το Ιστορικό Αρχείο διακρίνονται σε 15 πολιτιστικούς οργανισμούς:

  • Μουσεία ενταγμένα στα Τμήματα των Σχολών
  • Μουσεία ή πολιτιστικούς οργανισμούς ενταγμένους στο Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων στην Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α. (ΠΔ 338/1998).

 

Το διάστημα 2015 – 2018, τα Μουσεία και το Ιστορικό Αρχείο του Ε.Κ.Π.Α. διοργάνωσαν πλήθος δράσεων ερευνητικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Καθ’ όλη την διάρκεια της τετραετίας, η συνέργεια, η εξωστρέφεια και η ανάδειξη της ακαδημαϊκής κληρονομιάς του Ε.Κ.Π.Α. αποτέλεσαν κύριους άξονες στη διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων. Το σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον επιβάλλει την αναπροσαρμογή του σκοπού και των επιμέρους στόχων των μουσειακών οργανισμών και θεσμών. Στην νέα αυτή πραγματικότητα το Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το έμψυχο δυναμικό του συνόλου των πολιτιστικών οργανισμών που διαθέτει προσπαθεί να προσαρμοστεί με νέες πρακτικές και πολιτιστικές δράσεις που θα δώσουν νέα ώθηση και προοπτική στην ανάδειξη των μουσείων του και εν γένει της πανεπιστημιακής κληρονομιάς.

 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους που έχουν συμβάλλει αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας στους τομείς που αναφέρονται, παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις, ειδικότερα μετά το 2014-2015, καθώς και όλους τους εργαζόμενους που άμεσα ή έμμεσα συνεργάστηκαν για τα παραπάνω πεπραγμένα από όλες τις Υπηρεσίες και τα Τμήματα, τα μέλη ΔΕΠ τα οποία δούλεψαν άοκνα σε Επιτροπές για τους ίδιους στόχους, καθώς και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιπρυτάνεις, που όλοι μαζί, σε περιβάλλον με δραματικά ελαττωμένη τη χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ σε σχέση με το παρελθόν, εν μέσω της μείωσης του αριθμού του διοικητικού προσωπικού και των μελών ΔΕΠ, εργαστήκαμε μαζί, για να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα στους παραπάνω τομείς.

 

Πάγια επιδίωξη των Πρυτανικών Αρχών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας ήταν και είναι ένα ανοικτό, ποιοτικό, εξωστρεφές και δυναμικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μέσα στην Κοινωνία και τις ανάγκες της. Αυτή η επιδίωξη, όμως, για να μην είναι μόνο ένα ευχολόγιο ή μια διακήρυξη, υλοποιείται με σκληρή καθημερινή εργασία, με πρωτοβουλίες και ενέργειες, που όλα μαζί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το Πανεπιστήμιο που θέλουμε, όχι μόνο με λόγια αλλά με έργα. Η ενεργητική θέση όλων, οι θετικές σας προτάσεις και η στενή συνεργασία με τις αναφερόμενες Διευθύνσεις δίνει νέα εναύσματα για περαιτέρω αναβάθμιση στους συγκεκριμένους τομείς. Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

 

Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ