Ο φαιός λιπώδης ιστός ονομάζεται έτσι λόγω του καστανού χρώματός του, το οποίο οφείλεται σε μεγαλύτερο αριθμό μιτοχονδρίων και αυξημένη αιμάτωση σε σύγκριση με τον λεύκό λιπώδη ιστό. Εντοπίζεται κυρίως στον τράχηλο και στην άνω θωρακική περιοχή και κύριος ρόλος του είναι η θερμορύθμιση μέσω παραγωγής θερμότητας. Είναι εξαιρετικής σημασία για τα νεογέννητα, ενώ με την πάροδο του χρόνου μειώνεται ή και εξαφανίζεται.