ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

Η θρόμβωση και η φλεγμονή μπορεί να συμβάλλουν στη νοσηρότητα και τη θνητότητα σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Στα πλαίσια της συνθήκης αυτής διενεργήθηκε μία κλινική μελέτη τυχαιοποιημένη για ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19, που είτε έλαβαν θεραπευτική δόση αντιπηκτικών ή θρομβοπροφύλαξη, και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό NEJM. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη δημοσίευση. Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν μία κλίμακα που περιλαμβάνει από τον ενδονοσοκομειακό θάνατο και τις ημέρες χωρίς αναπνευστική ή καρδιαγγειακή υποστήριξη εντός της νοσηλείας για όσους εξήλθαν από το νοσοκομείο.

Η μελέτη διεκόπη πρώιμα λόγω μη επίτευξης του στόχου της στην ενδιάμεση ανάλυση για το όφελος της θεραπευτικής δόσης των αντιπηκτικών. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα για 1098 ασθενείς (534 με θεραπευτική δόση και 564 με προφυλακτική δόση). Το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών ήταν παρόμοιο στις δύο υποομάδες (62,7 % και 64,5% αντίστοιχα). Επεισόδια σοβαρής αιμορραγίας περιγράφηκαν σε 3,8% των ασθενών στη θεραπευτική δόση και 2,3% σε όσους λάμβαναν προφυλακτική δόση αντιπηκτικών. Στην ανάλυση των υποομάδων δεν υπήρχε στατιστική διαφορά ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, ή το μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Συμπερασματικά η θεραπευτική δόση των αντιπηκτικών σε ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19 δεν φάνηκε να υπερτερεί της προφυλακτικής δόσης , ούτε στην επιβίωση των ασθενών ούτε στη μείωση της καρδιαγγειακής και αναπνευστικής υποστήριξης με βάση τη δημοσίευση αυτή.


Κλινική αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 στις ΗΠΑ τη χρονική περίοδο Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ (CDC) εκτιμούν ότι συνολικά 114.6 εκατομμύρια λοιμώξεις, 97.1 εκατομμύρια συμπτωματικές λοιμώξεις και 5.6 εκατομμύρια νοσηλείες σχετιζόμενες με τη COVID-19 είχαν καταγραφεί στις ΗΠΑ έως τον Μάρτιο 2021. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης των S. Garg και συνεργατών στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine (https://doi.org/10.7326/M21-1991) σχετικά με την κλινική αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων ασθενών και τις μηνιαίες μεταβολές κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιο με Δεκέμβριο 2020 στις ΗΠΑ. Νοσοκομειακές μονάδες από 14 Πολιτείες των ΗΠΑ συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη (COVID-NET). Στη βάση δεδομένων της μελέτης καταγράφηκαν οι μηνιαίες νοσηλείες, οι εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ο ρυθμός ενδονοσοκομειακών θανάτων ανά 100.000 άτομα στον πληθυσμό, καθώς και χαρακτηριστικά σχετικά με την ιατρική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19. Όλοι οι ασθενείς ήταν 18 ετών και άνω και είχαν εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19. Κατά τη χρονική περίοδο της μελέτης, καταγράφηκαν 116.743 περιστατικά νοσηλευομένων με COVID-19. Η διάμεση ηλικία ήταν τα 62 έτη, το 51% ήταν άνδρες και το 41% ανήκαν στη λευκή φυλή. Ο μηνιαίος ρυθμός νοσηλείας (105.3 ανά 100.000 άτομα), εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (20.2 ανά 100.000 άτομα) και θανάτου (11.7 ανά 100.000 άτομα) κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Και οι 3 δείκτες ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι μεταξύ των ενηλίκων 65 ετών και άνω, στους άνδρες και στα άτομα που ανήκαν στη μαύρη φυλή. Μεταξύ 18.508 νοσηλευόμενων για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία, η χρήση της ρεμδεσιβίρης και των συστηματικών κορτικοστεροειδών αυξήθηκε από το 1.7% στο 18.9%, αντίστοιχα, το Μάρτιο 2020 στο 53.8% και στο 74.2%, αντίστοιχα, το Δεκέμβριο 2020. Επιπλέον, η συχνότητα νέων εισαγωγών σε μονάδα εντατικής θεραπείας, η συχνότητα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής και η συχνότητα χρήσης αγγειοσυσπαστικών μειώθηκε από τον Μάρτιο 2020 (37.8%, 27.8% και 22.7%, αντίστοιχα) συγκριτικά με τον Δεκέμβριο 2020 (20.5%, 12.3% και 12.8%, αντίστοιχα). Παράλληλα, αυξήθηκε η χρήση της μη επεμβατικής υποστήριξης της αναπνοής από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2020. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι τα κέντρα που συμμετείχαν στη μελέτη COVID-NET καλύπτουν περίπου το 10% του συνολικού αμερικανικού πληθυσμού. Επομένως, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι απόλυτα γενικεύσιμα για ολόκληρη τη χώρα. Συμπερασματικά, η κορύφωση των νοσηλειών, των εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και των θανάτων το Δεκέμβριο 2020 συνέπεσε με την κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας COVID-19 στις ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου μειώθηκε η χρήση επεμβατικών μεθόδων αερισμού των πνευμόνων και υποστήριξης των ασθενών.


Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το νέο στέλεχος δέλτα του SARS-CoV-2

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα σημαντικότερα βασικά στοιχεία για το νέο στέλεχος δέλτα του SARS-CoV-2.

Η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή δέλτα του SARS-CoV-2, επίσης γνωστή ως B1617.2, αναγνωρίστηκε στην Ινδία τον Οκτώβριο του 2020. Είναι πλέον το κυρίαρχο στέλεχος στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες.

Βασικές πληροφορίες

Μεταδίδεται γρήγορα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (4 Αυγούστου 2021), η παραλλαγή δέλτα έχει φτάσει σε περισσότερες από 130 χώρες. Έχει ήδη ξεπεράσει την παραλλαγή άλφα ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων COVID-19 σε πολλές από αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Η παραλλαγή πιστεύεται ότι είναι κατά 55% έως 90% πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες παραλλαγές του SARS-CoV-2.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να μην είναι εντελώς σίγουροι γιατί η παραλλαγή δέλτα είναι πολύ πιο μεταδοτική από άλλες. Πιστεύουν ότι οι αλλαγές στην πρωτεΐνη της παραλλαγής δέλτα μπορεί να διευκολύνουν την είσοδο του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα. Μια άλλη πρώιμη μελέτη υποδηλώνει ότι μια μετάλλαξη στην παραλλαγή δέλτα μπορεί να βοηθήσει τον ιό να συνδυαστεί καλύτερα με ανθρώπινα κύτταρα μόλις προσκολληθεί. Με αυτό τον τρόπο, ο ιός είναι σε θέση να μολύνει περισσότερα κύτταρα και να διαφύγει της δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Φαίνεται να επηρεάζει συχνότερα τους νεότερους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μελέτες έδειξαν ότι παιδιά και ενήλικες κάτω των 50 ετών είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να μολυνθούν από το στέλεχος δέλτα του SARS-CoV-2.

Τα συμπτώματα φαίνεται να είναι πιο έντονα και να εμφανίζονται γρηγορότερα. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο πιθανό να καταλήξουν στο νοσοκομείο εάν έχουν την παραλλαγή δέλτα. Μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να έχει σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο νοσηλείας από την παραλλαγή άλφα.

Τα κυριότερα συμπτώματα των ασθενών με το στέλεχος δέλτα του SARS-CoV-2 περιλαμβάνουν:

-Πονοκέφαλο

-Πονόλαιμο

-Ρινική καταρροή

-Πυρετό

Ο βήχας αναφέρεται λιγότερο συχνά και η απώλεια της όσφρησης δεν περιλαμβάνεται πλέον στα κορυφαία 10 συχνότερα συμπτώματα. Οι ερευνητές ανησυχούν ότι τα άτομα μπορεί να μπερδέψουν τα συμπτώματα με ένα κοινό κρυολόγημα και να αποφύγουν την καραντίνα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει την εξάπλωση του στελέχους δέλτα.

Πώς να προστατευτούμε

Ο εμβολιασμός είναι το καλύτερο μέτρο πρόληψης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι δύο δόσεις του εμβολίου των Pfizer-BioNTech παρέχουν προστασία κατά 79% έναντι της μόλυνσης με την παραλλαγή δέλτα του SARS-CoV-2. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι παρέχει προστασία κατά 96% από την ανάγκη νοσηλείας εάν ένα εμβολιασμένο άτομο μολυνθεί από το νέο στέλεχος. Δύο δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca είναι κατά 92% αποτελεσματικό ως προς την αποφυγή της νοσηλείας λόγω μόλυνσης από το στέλεχος δέλτα.