Το κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση διαφόρων νεοπλασμάτων και ιδιαιτέρως με τον καρκίνο στον πνεύμονα. Ο καρκίνος στον πνεύμονα μάλιστα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στον δυτικό κόσμο και διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει την πιθανλοτητα εμφάνισής του. Σε ένα άτομο όμως που έχει ήδη διαγνωσθεί με καρκίνο του πνεύμονα, υπάρχει όφελος από τη διακοπή του καπνίσματος;