Την αναγκαιότητα της αυστηρής τήρησης των περιοριστικών μέτρων "χωρίς να διαμαρτυρόμεθα, χωρίς να βρίσκουμε κάποια δικαιολογία για να ξεφύγουμε¨επισήμανε ακόμα μια φορά ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημόυ Αθηνών Αθανάσιος Δημόπουλος ως μόνη λύση για τον περιορισμό του κορονοϊού, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.