Σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνικό Επίτροπό Εμβολιασμών, το εμβόλιο της γρίπης πρέπει να χορηγείται άπαξ ετησίως σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνουν: όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.