Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- Είναι αξιόπιστα τα τεστ αντισωμάτων για τον SARS-CoV-2 και σε ποιο βαθμό; 
- Μοριακή πρόβλεψη της βαρύτητας της  COVID-19: μπορεί να είναι εφικτή;
- Η διάγνωση της νόσου Covid-19 με λήψη δείγματος από τον ίδιο τον ασθενή

 

Σχετικοί σύνδεσμοι: