Σύμφωνα μετά τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπόρχουν τουλάχιστον εννέα εμβόλια για τον SARS-CoV-2 με διαφορετικές τεχνολογίες που δοκιμάζονται σε 11 κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Προς το παρόν, οι περισσότερες έρευνες είναι στην αρχική φάση και εξετάζεται η ασφάλεια σε υγιείς εθελοντές. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών βρίσκονται στη φάση 2. Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχει μεγαλύτερος αριθμός υγειών εθελοντών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται να ανακοινωθούν το ερχόμενο φθινόπωρο.

Παράλληλα, τουλάχιστον άλλα 110 προγράμματα ανάπτυξης εμβολίων βρίσκονται σε προκλινικό επίπεδο και έχουν δείξει ενθαρρυντικά προκαταρκτικά αποτελέσματα. Κάποια από αυτά βασίζονται σε τεχνολογίες DNA ή RNA, δηλαδή παράγουν τμήματα του ιού μετά τον εμβολιασμό μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, ώστε να ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Ορισμένα βασίζονται σε ανασυνδυασμένες υπομονάδες που περιέχουν ιικούς επίτοπους άλλα βασίζονται σε φορείς με βάση απενεργοποιημένο αδενοϊό και άλλα σε χορήγηση κεκαθαρμένου αδρανοποιημένου ιού.

Συμπερασματικά, σχετικά με την ανεύρεση εμβολίου, οι πρώτες ενδείξεις είναι αρκετά ενθαρρυντικές ωστόσο απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις που καθιστούν δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη για το πότε το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, και, ακολούθως η δυνατότητα μαζικής παραγωγής σε ευρεία κλίμακα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε παγκόσμια κλίμακα.