Ο καρκίνος πνεύμονα παραμένει η κύρια αιτία θανάτου από κακοήθη νεοπλάσματα παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά εντός της τελευταίας 10ετίας, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης έχει αυξηθεί κατά 26%. Στην αύξηση αυτή του ποσοστού επιβίωσης έχει συμβάλει η προσθήκη νεότερων φαρμάκων στη φαρέτρα μας. Η χορήγηση ανοσοθεραπείας έχει αλλάξει το θεραπευτικό τοπίο στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. Συγκεκριμένα το Pembrolizumab οδήγησε σε όφελος επιβίωσης, ιδιαίτερα της υποομάδας των ασθενών με αυξημένα επίπεδα PDL1, ενώ ο συνδυασμός Nivolumab-Ipilimumab φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστικός και καλά ανεκτός στην πρώτη γραμμή θεραπείας του μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα. Στο φετινό αμερικανικό συνέδριο ογκολογίας (ASCO) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης CheckMate-9LA, όπου ασθενείς με στάδιο IV μη μι-κροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν τον συνδυασμό Nivolumab-Ipiiimumab μαζί με 2 κύκλους χημειοθεραπείας έναντι 4 κύκλων χημειοθεραπείας. Η μελέτη έδειξε όφελος στο σκέλος των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό ανοσοθεραπείας-χημειοθεραπείας, οδηγώντας σε έγκριση του συνδυασμού από τον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων, FDA.