Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί το συχνότερο πρωτοπαθές νεόπλασμα του άπατος. Αποτελεί πολύ συχνό νεοπλασία και μάλιστα είναι η τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο επειδή μέχρι προσφάτως δεν υπήρχαν αποτελεσματικές συστηματικές θεραπευτικές αγωγές.