Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- Η συσχέτιση του COVID-19 με τη διατροφή και την παχυσαρκία στα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα
- Προβλεπτικοί παράγοντες για πνευμονική εμβολή σε ασθενείς με μέτριας βαρύτητας νόσο COVID-19

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: