Προσφάτως δηµοσιεύθηκε η κοινή αναφορά της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των Ηνωµένων Πολιτειών και της αντίστοιχης Βασιλικής Ακαδαµίας του Ηνωµένου Βασιλείου αναφορικά με το πλαίσιο που πρέπει να διέπει παγκοσµίως τη δυνατότητα κλινικών εφαρµογών παρέµβασης στο ανθρώπινο γονιδίωµα για κληρονοµικά νοσήματα. Ουσιαστικά, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν το γονιδίωµα του ωαρίου, του σπερµατοζωαρίου ή του εμβρύου για να επιτευχθεί αλλαγή σε ένα κληρονομούµενο γενετικό χαρακταριστικό.


 

Η ομάδα των ειδικών αναγνωρίζει ότι η τεχνική της παρέµβασης στο ανθρώττινο γονιδίωµα προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες στην πρόληψη κληρονομούμενων µονογονιδιακών νοσημάτων. Αποκλείει όµως ταν εφαρμογή τέτοιων τεχνικών σε σύντοµο χρονικό διάσταµα, καθώς δεν υπάρχουν ακόµα επαρ κή στοιχεία για ταν αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια αυτών των μεθόδων.

 

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (15-10-2020)