Ως αναιμία ορίζεται η ελάττωση του αιματοκρίτη ή του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η τιμή του αιματοκρίτη αποτελεί συνάρτηση τόσο της ηλικίας όσο και του φύλου. Οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν μικρότερες τιμές, ενώ κατά τη γέννηση η τιμή του αιματοκρίτη είναι αυξημένη. Κύρια λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι η μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν διάρκεια ζωής 120 ημερών, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται διαρκώς η ανανέωσή τους προκειμένου να διατηρηθεί η επαρκής παροχή.

Στους ασθενείς με αναιμία, η μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εύκολης κόπωσης, ωχρότητας δέρματος και αδυναμίας. Αλλα συμπτώματα περλαμβάνουν πονοκέφαλο, ταχυκαρδία, πόνο στο στήθος, ευθραυστότητα νυχιών, τριχόπτωση, γλωσσίτιδα, χειλίτιδα και αδυναμία συγκέντρωσης. Η ταξινόμηση της αναιμίας βασίζεται στα αίτια που την προκαλούν.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: