Η ουρική αρθρίτιδα είναι η συχνότερη φλεγμονώδης αρθρίτιδα στις δυτικές χώρες. Λόγω των μεγάλων ποσοστών των παχύσαρκων ατόμων, τα τελευταία χρόνια η επίπτωση της ουρικής αρθρίτιδας παγκοσμίως έχει αυξηθεί. Η συσχέτιση της τροποποίησης του σωματικού βάρους και άλλων παραγόντων κινδύνου για αντιμετώπιση της υπερουριχαιμίας έχει διερευνηθεί σε πολλές μελέτες.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: