Το μικροπεριβάλλον των οστών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων από τον προστάτη. Τα οστά αποτελούν την κυριότερη θέση μετάστασης σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη με την ανάπτυξη οστεοβλαστικών μεταστάσεων.