Το λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (Mantle Cell Lymphoma) αποτελεί έναν από τους σπανιότερους υπότυπους των Β - μη Hodgkin λεμφωμάτων (3%-10%).