Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτέλεσε ένα κολοσσιαίο εγχείρημα που ξεκίνησε το 1990. Η δημιουργία της αλληλουχίας αναφοράς του ανθρώπινου γονιδιώματος συνδυάζοντας δεδομένα πολλών ατόμων διήρκεσε 13 χρόνια και είχε συνολικό κόστος περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το εγχείρημα αυτό κατέληξε σε μία αλληλουχία 3 δισεκατομμυρίων βάσεων και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα.