Τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας άρθρα και παρεμβάσεις συναδέλφων πανεπιστημιακών, σχετικά με τη διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων και τη θέση των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε αυτά. Aς αναλύσουμε ορισμένες σημαντικές παραμέτρους που αφορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και τις σχέσεις τους με τις κατατάξεις αυτές, ώστε ο μέσος αναγνώστης να βγάλει αβίαστα το δικό του συμπέρασμα.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο τρόπος που επιδιώκει να «διαβάσει» κανείς τα αποτελέσματα των κατατάξεων διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό και την εικόνα για θετική ή αρνητική εκτίμηση. Οι περισσότερες κατατάξεις συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται στοιχεία για 28.000 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια υπολογίζουν δείκτες και τη συνολική βαθμολογία κάθε πανεπιστημίου. Εν συνεχεία θα επιλέξουν τα 500 ή τα 1.000 πρώτα πανεπιστήμια και θα δημιουργήσουν τον πίνακα της κατάταξης. Με βάση τα ανωτέρω αδιαμφισβήτητα δεδομένα, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στα κορυφαία 300, με απλή αναγωγή σε ποσοστό είναι στο 1% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίου.