Ο καρκίνος παχέος εντέρου αποτελεί μια από τις συχνότερα διαγνωσθείσες κακοήθειες στον ανεπτυγμένο κόσμο. Μάλιστα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η διάμεση ηλικία διάγνωσης καρκίνου παχέος εντέρου μετατοπίζεται σε νεότερες ηλικίες. Η μεταβολή οφείλεται στη σχέση που φαίνεται ότι έχει το νεόπλασμα αυτό με συνήθειες που απαντιόνται στις δυτικές κοινωνίες όπως είναι η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης, η κατανάλωση αλκοόλ και η περιορισμένη πρόσληψη φυτικών ινών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (American Cancer Society) εξέδωσε πέρυσι ανανεωμένες οδηγίες αναφορικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου παχέος εντέρου. Με βάση τα δεδομένα αυτά προτείνεται η διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου σε όλους τους ενήλικες ηλικίας 45-75 ετών. Οι εξετάσεις που προτείνονται για τη διενέργεια του ελέγχου αφορούν είτε σε ενδοσκοπικό έλεγχο (κολονοσκόπηση κάθε 10 έτη ή CT κολογραφία κάθε 5 έτη ή σιγμοειδοσκόπηση κάθε 5 έτη) είτε σε έλεγχο κοπράνων (ανοσοχημική εξέταση κοπράνων για αιμοσφαιρίνη ετήσια ή εξέταση DNA κοπράνων κάθε 3 έτη).