Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη σε συχνότητα κακοήθεια στις γυναίκες και υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσουν στη διάρκεια της ζωής τους, δηλαδή περίπου το 12% του γενικού πληθυσμού. Οι παράγοντες κινδύνου είναι πολλοί και αφορούν κυρίως την κληρονομικότητα αλλά και τον τρόπο ζωής και το γυναικολογικό ιστορικό της ασθενούς.