Η Διεθνής Εταιρεία για την Αμυλοείδωση (Ιnternational Society of Amyloidosis – ISA) διοργανώνει συνάντηση στην Αθήνα, στις 25-26 Σεπτεμβρίου (στο Athenaeum Intercontinental Athens) όπου θα συγκεντρωθούν ερευνητές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ν. Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία, που επικεντρώνονται στην βασική έρευνα και ερευνητές στο κλινικό πεδίο. Σκοπός της διημερίδας είναι να προσδιοριστούν τα σημαντικά άλυτα ερωτήματα στην διάγνωση και την θεραπεία της αμυλοείδωσης και να αναπτύξουν ιδέες και δίκτυα για την επίλυσή τους και κατευθύνσεις για την εργαστηριακή και κλινική έρευνα και την σύνδεση της βασικής με την κλινική έρευνα και την εφαρμοσμένη κλινική πράξη. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα περιστρέφονται γύρω από τρία κύρια θέματα: την τοξικότητα πρόδρομων πρωτεϊνών, την αλληλεπίδραση μεταξύ δομής και βιολογίας των ινιδίων και βιολογικά/ζωικά μοντέλα αμυλοείδωσης και θα αφορούν την πρωτοπαθή συστηματική (AL) αμυλοείδωση , την αμυλοείδωση από τρασνθυρετίνη (ATTR) και σπανιότερες μορφές της νόσου (AA αμυλοείδωση, AFib αμυλοείδωση, ApoAI αμυλοείδωση, ALECT αμυλοείδωση,κ.α.).

Η συνάντηση βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Διευθυντής: Καθηγητής Μ. Α. Δημόπουλος) και της Μονάδας Εμπειρογνωμοσύνης για την Αμυλοείδωση  της Θεραπευτικής Κλινικής. Από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν ο Καθηγητής Ε. Καστρίτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Εμπειρογνωμοσύνης για την Αμυλοείδωση και Γραμματέας της  Διεθνούς Εταιρείας για την Αμυλοείδωση (Ιnternational Society of Amyloidosis), οι Καθηγητές του ΕΚΠΑ με ιδιαίτερη ερευνητική επικέντρωση στην  νόσο, κ. Κ. Σταματελόπουλος (Καθηγητής Καρδιολογίας στην Θεραπευτική Κλινική) και Β. Οικονομίδου ( Αν. Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Μοριακής Βιοφυσικής στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ), και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές του ΕΚΠΑ Δρ. Π. Ε. Νικολάου και Δρ. J. Courraud. 

Ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της ISA είναι https://www.isaamyloidosis.org/2023-scientific-workshop