Τα πρώτα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 δημοσιεύθηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Life.


Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σύνολο 2.500 δειγμάτων πλάσματος εθελοντών-δοτών που δραστηριοποιούνται στο ΕΚΠΑ και συλλέχθηκαν Ιούνιο-Ιούλιο 2020 για την παρουσία αντισωμάτων και προσδιόρισε επιπολασμό αντισωμάτων της τάξης του 1,0% (25 δείγματα θετικά).

Πηγή: https://www.mdpi.com/2075-1729/10/9/214

 

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: