Το Πανεπιστήμιο Αθηνών από την πρώτη στιγμή των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για:- την ασφάλεια κατά την είσοδο και την παραμονή στο Ίδρυμα,

- την ενημέρωση του προσωπικού, των φοιτητών και των ασθενών

- τη λειτουργία ειδικότερα των Εργαστηρίων και των Κλινικών των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής με τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας λόγω και του αντικειμένου τους.

Τις πρώτες μέρες μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, έγινε απολύμανση των χώρων σύμφωνα με τις οδηγίες, πραγματοποιήθηκαν αμέσως οι πρώτες προμήθειες υλικών για την προστασία από τη νόσο Covid-19, ενώ οι δράσεις αυτές συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Συνολικά έχουν διανεμηθεί περίπου:

  • περισσότερα από 3.000  τεμάχια αντισηπτικά των 250 ml
  • 234.000  χειρουργικές μάσκες
  • περισσότερα από 100.000  τεμάχια γάντια
  • 160.000 χειροπετσέτες

Επίσης, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας έστειλε ανακοίνωση-πρόσκληση στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες, ώστε να ορίσουν έναν υπεύθυνο από τη μονάδα τους για την παραλαβή των υλικών και τη διάθεσή του σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας τους. Όλοι ανταποκρίθηκαν και παρέλαβαν το σχετικό υλικό.

Παράλληλα οι Πρυτανικές Αρχές, συμβάλλοντας στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διάδοσης της νόσου, έλαβαν μέριμνα για την εξειδικευμένη υποστήριξη σε πρώτη φάση  των Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, καθώς και του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, και κατόπιν όλων των Κλινικών, αποστέλλοντας, μεταξύ άλλων ενεργειών και σύμφωνα με τις ανάγκες, υλικό προστασίας από την νόσο που περιλάμβανε: αντισηπτικά των 250 ml, γάντια, χειρουργικές μάσκες, μάσκες υψηλής προστασίας FFP2, προσωπίδες προστασίας από τρισδιάστατη εκτύπωση, ποδιές, ποδονάρια, πετσετάκια προστασίας ασθενών, σκουφάκια, μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες και μπλούζες για εξέταση, επιμανίκια, μεμβράνες, καθώς και χειροπετσέτες μιας χρήσης, διάλυμα χλωρίνης για απολύμανση κ.λπ. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν επιτοίχιες συσκευές αντισηπτικών, επιτοίχιες θήκες σαπουνιού για τις τουαλέτες, ειδικοί κάδοι απόρριψης μασκών και έντυπες επισημάνσεις και οδηγίες σε καίρια σημεία.

Ειδικότερα δε, για το Τμήμα Οδοντιατρικής, με την αρωγή της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, τοποθετήθηκαν πλαστικά προστατευτικά διαχωριστικά σε γραμματείες, τη βιβλιοθήκη και σε κάποιες από τις μεταπτυχιακές κλινικές, τοποθετήθηκαν ερμάρια για τα προσωπικά αντικείμενα των φοιτητών σε εργαστηριακούς χώρους, δόθηκε επιπλέον προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ασπίδες προσώπου) σε όλα τα μέλη του προσωπικού, σε όλους τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του 4ου και 5ου έτους. Για την εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ αναφορικά με τη λειτουργία των Κλινικών της Σχολής, ανάλογα με την ύπαρξη σε αυτές των κατάλληλων συνθηκών ελέγχου της ποιότητας του αέρα, πραγματοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥΠΑ) μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις στο ήδη υπάρχον ή δημιουργία νέου συστήματος ανακύκλωσης του αέρα, τοποθέτηση κλιματιστικών κ.λπ.

Επίσης για τον ίδιο σκοπό, η Διοίκηση μερίμνησε για την αγορά 20 συσκευών καθαρισμού του αέρα με φίλτρα ΗEPA (High Efficiency Particulate Air/Absorbance), που τοποθετήθηκαν σε διάφορες κλινικές ανάλογα με το εμβαδόν τους  (4 μονάδες/150 m2) και 6 νέων ισχυρών αναρροφήσεων σε μονάδες των κλινικών της ΚΣΑΑ (Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών) από τη διοίκηση της Σχολής.

Επίσης, έγιναν με ταχύτατες διαδικασίες προμήθειες πληροφοριακού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών Διοικητικών Μονάδων του ΕΚΠΑ. Η προμήθεια αφορούσε φορητούς σταθμούς εργασίας και συνοδευτικό εξοπλισμό για να υποστηριχθεί η εξ αποστάσεως εργασία (και οι ανάγκες τηλεδιάσκεψης) στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και θα συνεχισθούν μέσω ειδικού έργου επιπλέον καθαρισμοί και των εξωτερικών χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ.

Προκειμένου, επίσης, να ενισχυθεί το σημαντικό διαγνωστικό έργο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την πραγματοποίηση εργαστηριακής διερεύνησης SARS-Cov-2 (COVID-19) χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια ενός Θερμικού Κυκλοποιητή Πραγματικού Χρόνου (Real Time PCR Cycler) με κεφαλή 384 θέσεων.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης των Κλινικών Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε η δημιουργία έργου στον ΕΛΚΕ για την κάλυψη δαπάνης απασχόλησης τριών (3) ακαδημαϊκών Υποτρόφων, στις παρακάτω Πανεπιστημιακές Κλινικές: Α’ Πνευμονολογική Κλινική – Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Νοσοκομείο Σωτηρία), Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας (Νοσοκομείο Ευαγγελισμός), Β’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας (Νοσοκομείο Αττικόν).

Ακόμα, για την επιστημονική υποστήριξη των Καθηγητών Λοιμωξιολόγων αποφασίστηκε η κάλυψη δαπάνης απασχόλησης ενός ακαδημαϊκού υποτρόφου για συγκεκριμένο διάστημα.  Παράλληλα, αποφασίστηκε η κάλυψη ενός ακαδημαϊκού υποτρόφου για συγκεκριμένο διάστημα για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής. Η διάρκεια χρηματοδότησης τους μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες.

Τέλος, με τη συνδρομή της ΕΑΔΠΠΑ προμηθεύθηκε με χημικά αντιδραστήρια το Τμήμα Χημείας και παρασκευάστηκε μεγάλη ποσότητα απολυμαντικού για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μονάδων του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, οργανώθηκε, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ιστοσελίδας της Εταιρείας η εξ αποστάσεως  ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτήσεων εκτύπωσης των περγαμηνών των πτυχιούχων της Σχολής, αλλά και των διδακτορικών διατριβών, των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε εθελοντική Επιδημιολογική Μελέτη στα μέλη του ΕΚΠΑ ως προς την παρουσία αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2. Επιπλέον, αυτήν την περίοδο διενεργείται σε εθελοντική βάση μοριακός εργαστηριακός έλεγχος του προσωπικού του ΕΚΠΑ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2. Ο έλεγχος παρέχεται δωρεάν στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και έχει στόχο την διευκόλυνσή τους και τη ενίσχυση των μέτρων πρόληψης τα οποία λαμβάνονται.

Το ΕΚΠΑ συνεχίζει αδιάλειπτα την προμήθεια υλικών και άλλων αναγκαίων προστατευτικών μέσων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για την ασφαλή λειτουργία όλων των δομών, σύμφωνα με τις οδηγίες, και ειδικότερα για τη διενέργεια των Εργαστηρίων και των Κλινικών, καθώς και την προετοιμασία/διεξαγωγή των εξετάσεων και των μαθημάτων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.

Οι Πρυτανικές Αρχές προχωρούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υγιεινή των χώρων, την ασφάλεια όλου του ανθρώπινου δυναμικού και την εξυπηρέτηση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου καθ' όλο το διάστημα εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς της νόσου COVID-19.

 

Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ