Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει κτήρια επιφανείας 700.000 τετραγωνικών μέτρων, εκτεινόμενο σε χώρο 2 εκατ. τετραγωνικών. Η σταδιακή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και η διεύρυνση των σκοπών του δημιουργούν νέες ανάγκες σε κτηριακές υποδομές. Απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι, οι οποίοι είναι αδύνατον να εξευρεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε ένα εξόχως χρονοβόρο γραφειοκρατικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ιεράρχηση των έργων, ο μακροχρόνιος προγραμματισμός και η αναζήτηση διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης αναδεικνύονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εικόνα των υποδομών στο Πανεπιστήμιο διαμορφώνεται μέχρι σήμερα ως εξής:

 

Νέα κτήρια

Ολοκληρώθηκαν και λειτούργησαν τα νέα κτήρια της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, το κτήριο της Ιατρικής Σχολής στο Αττικό Νοσοκομείο (ΑΚΙΣΑ), το νέο κτήριο στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το κτίριο της Νομικής Σχολής επί της γωνίας Ακαδημίας – Σίνα, το νέο κτήριο του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου στην Πλάκα (οδού Θόλου).

 

Χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η ανέγερση νέων κτηρίων και συγκεκριμένα της αποθήκης αποβλήτων στην Πανεπιστημιούπολη, των Τμημάτων ΤΕΑΠΗ, ΙΦΕ, Οδοντιατρικής και Ιατρικής.

 

Εκπονείται η μελέτη για το νέο κτήριο του ΕΛΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη με χρηματοδότηση από τα αποθεματικά του.

Μειώθηκαν σημαντικά οι δαπάνες για ενοικιαζόμενους χώρους.

Έγινε ριζικός ανασχεδιασμός της αξιοποίησης των κληροδοτημάτων του, και εξασφαλίστηκαν σημαντικές δωρεές και χορηγίες, κυρίως από κοινωφελή Ιδρύματα, για την ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου.

 

Ανακαινίσεις παλαιών κτηρίων

Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Παλαιού Χημείου, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η ανακαίνιση του Νέου Χημείου (επί της Ναβαρίνου) με προϋπολογισμό 2.700.000€ και της Θεολογικής Σχολής με προϋπολογισμό 500.000€, ενώ γίνεται η καταγραφή αναγκών για τη Σχολή Θετικών Επιστημών και τη Φιλοσοφική. Επίσης, ανακαινίστηκε και αναβαθμίστηκε το Μουσείο Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για να δεχτεί σημαντική δωρεά αρχαίων αντικειμένων.

 

Συντηρήσεις – Επισκευές

Στον τομέα των περιοδικών συντηρήσεων των υποδομών του Πανεπιστημίου κατεβλήθη με επιτυχία μεγάλη προσπάθεια, ώστε στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά αυστηρού θεσμικού πλαισίου οι σχετικοί διαγωνισμοί να προκηρύσσονται έγκαιρα και να μην προκύπτουν διαστήματα αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

 

Συγκεκριμένα:

Βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι διαγωνισμοί για τη συντήρηση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων θέρμανσης, όλων των χώρων του Πανεπιστημίου, στο Κέντρο, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στου Γουδή και στη Δάφνη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αντικατάστασης των υαλοστασίων στο κολυμβητήριο της ΣΕΦΑΑ ύψους 600.000€ και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τον ανελκυστήρα των ΑΜΕΑ στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών.

 

Στο πλαίσιο των ετήσιων διαγωνισμών για την επισκευή της υγρομόνωσης των Πανεπιστημιακών κτηρίων, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του 2019. Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα αρχίσουν στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Δεδομένου ότι η προμήθεια υλικών δεν αποτελεί πλέον επιλέξιμη δαπάνη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τον εσωτερικό φωτισμό των κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη: (α) Τοποθετούνται οι εναπομένοντες λαμπτήρες με την υπάρχουσα εργολαβία συντήρησης, (β) έχει εγκριθεί από τα κονδύλια του Ε.Λ.Κ.Ε. η προμήθεια λαμπτήρων δαπάνης ύψους 20.000 €, (γ) έχει γίνει αίτημα από την Τ.Υ.Π.Α. για δέσμευση από τον τακτικό προϋπολογισμό δαπάνης ύψους 68.000 € για προμήθεια λαμπτήρων. Για τον εσωτερικό φωτισμό των κτηρίων του Κέντρου είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός δαπάνης 901.139,76€, για την ενεργειακή αναβάθμιση με λαμπτήρες LED του συνόλου των κτηρίων του Κέντρου περιλαμβανομένων και των απαραίτητων επισκευών κάθε κτηρίου. Σχεδιάζεται διαγωνισμός για παρόμοια αναβάθμιση κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης, ενώ στη συνέχεια η δράση θα επεκταθεί στο σύνολο των κτηρίων του Πανεπιστημίου. Η επισκευή ορισμένων απαγωγών εστιών προϋποθέτει οικοδομικές παρεμβάσεις στις οροφές των κτηρίων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στην επόμενη εργολαβία Οικοδομικών της Πανεπιστημιούπολης που θα ξεκινήσει άμεσα.

 

Οι μελέτες για τον τύπο και το είδος των αναγκαίων πυροσβεστήρων έχουν εκπονηθεί από την ΤΥΠΑ και έχουν αποσταλεί στο Τμήμα Προμηθειών. Ο έλεγχος των πυροσβεστικών φωλεών έχει προγραμματιστεί να γίνει μαζί με τον έλεγχο και την αντικατάσταση όλου του πυροσβεστικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης (εκπονείται η μελέτη). Βρίσκονται σε εξέλιξη δύο εργολαβίες για τη συντήρηση και αναβάθμιση των συστημάτων πυροπροστασίας των κτηρίων του Πανεπιστημίου και των Φοιτητικών Εστιών. Για όλα τα κτήρια στου Γουδή έχει ολοκληρωθεί διαγωνισμός ύψους 1.100.000€ για την εγκατάσταση πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, η οποία προβλέπει την επαναλαμβανόμενη απεντόμωση του συνόλου των κτηρίων του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης για τη κοπή των χόρτων το 2019.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση

Η Τ.Υ.Π.Α. έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των κτηρίων της Ιδίας Περιουσίας για τα οποία απαιτείται να αναβαθμιστούν ενεργειακά στην Πανεπιστημιούπολη και στο Κέντρο. Γίνονται ενέργειες για την ένταξη ορισμένων εξ αυτών σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης του ΕΣΠΑ, ενώ άλλα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Αναμένεται σύντομα η αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες LED στο σύνολο των κτηρίων του Κέντρου και έχει προγραμματιστεί παρόμοια ενεργειακή αναβάθμιση σταδιακά σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου.

 

Έχει εκδοθεί άδεια και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Πανεπιστημιούπολη, προϋπολογισμού 2.000.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναμένεται χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Έχει ολοκληρωθεί η χρήση φυσικού αερίου αντί πετρελαίου στα συστήματα θέρμανσης στα περισσότερα κτήρια του Πανεπιστημίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στις εγκαταστάσεις στου Γουδή.

 

Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός επισκευής και αναβάθμισης της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με φυσικό αέριο, η οποία αναμένεται να επαναλειτουργήσει σύντομα.

 

Εξωτερικοί Χώροι Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο για τη δημιουργία έργου προϋπολογισμού 1.400.000€ με αντικείμενο την αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού της Πανεπιστημιούπολης. Περιλαμβάνει εγκατάσταση ιστών, συστημάτων λαμπτήρων LED, καλωδίων αλουμινίου(και όχι χαλκού) και συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεειδοποίησης σε περίπτωση απόπειρας κλοπής.

 

Διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός και αναμένεται έναρξη των εργασιών μέσα στο Μάϊο για την ασφαλτόστρωση τμημάτων του οδικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης.

 

Σε συνεργασία με τις Κοσμητείες των Σχολών που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη έχει ολοκληρωθεί η ονοματοδοσία των κυριότερων οδών της και έχει προετοιμαστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη σήμανσή τους, ο οποίος θα εγκατασταθεί τον Ιούνιο 2019. Οι δρόμοι της Πανεπιστημιούπολης αποκτούν ταυτότητα, διευκολύνοντας την κυκλοφορία στο εσωτερικό της και παράλληλα αποδίδοντας τιμή σε σημαίνουσες προσωπικότητες του Πανεπιστημίου μας.

 

Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους από όλες τις Υπηρεσίες και τα Τμήματα που άμεσα ή έμμεσα συνεργάστηκαν προκειμένου να δρομολογηθούν τα προαναφερθέντα έργα, όλα τα μέλη ΔΕΠ που μας βοηθάνε με την καταγραφή των θεμάτων των υποδομών, καθώς και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιπρυτάνεις, που όλοι μαζί, σε περιβάλλον με δραματικά ελαττωμένη τη χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ σε σχέση με το παρελθόν, εν μέσω της μείωσης του αριθμού του διοικητικού προσωπικού και των μελών ΔΕΠ, εργαστήκαμε δημιουργικά.

 

Πάγια επιδίωξή μας είναι ένα ποιοτικό και εξωστρεφές Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μέσα στην Κοινωνία και τις ανάγκες της. Αυτή η επιδίωξη, όμως, για να μην είναι μόνο ένα ευχολόγιο ή μια διακήρυξη, υλοποιείται με σκληρή καθημερινή εργασία, με πρωτοβουλίες και ενέργειες, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το Πανεπιστήμιο που θέλουμε, όχι με λόγια αλλά με έργα.

 

Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

 

Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ