Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ πάντως, Αθανάσιος Δημόπουλος, είναι πιο σκεπτικός ως προς το πώς πρέπει να καθοδηγούμε τους πολίτες μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα που έχει καλλιεργηθεί για το εμβόλιο της Astrezenca. Όπως μας είπε ο ίδιος: «Δεν μπορούμε έτσι απλά να πούμε να μην γίνεται αυτό το εμβόλιο σε συγκεκριμένες ομάδες αφενός γιατί τα ποσοστά των θρομβώσεων για την ώρα είναι συμβατά με τα διεθνή δεδομένα και αφετέρου γιατί η Ελλάδα δεν επέλεξε από την αρχή τη στάση των συγκεκριμένων εμβολίων ανά ομάδες. Δεν γίνεται να ‘ακυρωθεί΄ επικοινωνιακά ένα εμβόλιο το οποίο συνεχίζουμε ορθώς να κάνουμε μαζικά. Θέλει προσοχή και λεπτό χειρισμό για να μην απαξιωθεί αυτό το εμβόλιο, το οποίο είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο».

Σχολιάζοντας τις καθυστερημένες απαντήσεις, όπως λέγεται από αρκετούς, της Επιτροπής Εμβολιασμών, ο κος Δημόπουλος σημειώνει πως η επιτροπή χρειάστηκε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μελετήσει τα δεδομένα, με τον ρυθμό που εμφανίστηκαν και τα περιστατικά, για να καταλήξει στην αιτιολογική σχέση των περιστατικών με το εμβόλιο της Astrazeneca.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: