Εντυπωσιακή άνοδο της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους αλλά και των διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων που αξιοποιούνται στην τηλεκπαίδευση και τηλεσυνεργασία, πέτυχαν στην πλειονότητά τους τα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημόπουλο το στοιχείο αυτό προκύπτει από την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων με τη χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com της Amazon. Η ανάλυση και μελέτη πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 28 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 16 Ιουλίου 2021, από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: