Την εξαφάνιση του κορωνοϊού από τη χύτρα μας επιβεβαιώνουν πρωτοποριακές επιδημιολογικές μελέτες στα λύματα μεγάλων πόλεων. Το υπουργείο Υγείας με εγκύκλιό του έστησε από τους αρμόδιους φορείς μεγάλων αστικών κέντρων να παρακολουθούν την πορεία του ιού με τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις στα απόβλητα.
Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος κάλεσε τους φορείς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα να προβούν στη διενέργεια δειγματοληψιών σε ανεπεξέργαστα λύματα σε διάφορα σημεία του αποχετευτικού δικτύου και ειδικό οε ευαίσθητες δομές όπως γηροκομεία, νοσοκομεία, δομές φιλοξενίας φρεάτια συγκέντρωσης λυμάτων του δικτύου κλπ.
Οπως επισημαίνει χαρακτηριστικό στην εγκύκλιο που αηέστειλε, «πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι ίχνη του ιού ανιχνεύονται σε ανεπεξέργαστα λύματα σε περιοχές όπου υπάρχει έξαρση της επιδημίας και για τον λόγο αυτό η εξέταση δειγμάτων λυμάτων έχει προταθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για την επιτήρηση της εξόπλωσηςτου ιού SARS-CoV-2».