Στην 137η θέση στον κόσμο με βάση την κοινωνική επίδραση (αντίκτυπος - επιπτώσεις) του ερευνητικού του έργου, της διεθνούς κατάταξης SClmago Institutions Rankings (SIR), στην οποία συμπεριλήφθηκαν 3.897 πανεπιστήμια, βρίσκεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον πρύτανη Θάνο Δημόπουλο.

Μάλιστα, το ΕΚΠΑ βρίσκεται αντίστοιχα στην 47η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 1η θέση μεταξύ των 22 ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.

Η SIR αποτιμά και αξιολογεί τα πανεπιστήμια αξιοποιώντας στοιχεία πενταετίας μέχρι και δύο χρόνια πριν από την ανακοίνωση της κατάταξης (π.χ. 2014-2018 για το 2020) και κατατάσσει τα πανεπιστήμια.

Βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες - πλευρές του ερευνητικού τους έργου: α) στην επίδοση στην έρευνα (research performance), β) στην παραγόμενη καινοτομία από το ερευνητικό έργο (innovation output), και γ) στις κοινωνικές επιπτώσεις - αντίκτυπο του ερευνητικού έργου (societal impact).