Στις 15 Μαΐου καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις που θα εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιό μας τα επόμενα χρόνια.

 

Επιλέγουμε επιστήμονες με μακροχρόνια διοικητική εμπειρία και αποτελεσματικότητα, με ηγετικά και ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, με ευρεία αποδοχή, με αφοσίωση στους στόχους του Πανεπιστημίου και διάθεση για σκληρή δουλειά, με διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού τους έργου, με αναλυτική και συνθετική αντιμετώπιση των προβλημάτων και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, και με συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες προτάσεις στο πλαίσιο ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου.

 

Το Πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαθέτει περισσότερα από 1600 μέλη ΔΕΠ, 240 μέλη ΕΔΙΠ, 50 ΕΕΠ, 170 ΕΤΕΠ, καθώς και περισσότερους από 1050 διοικητικούς υπαλλήλους. Υποδέχεται κάθε χρόνο άνω των 6000 πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών. Διαθέτει κτιριακές υποδομές άνω των 700000τ.μ., που εκτείνονται σε 2 εκατομμύρια τ.μ., ενώ ο μέσος ετήσιος αριθμός αναρτήσεων από τον ΕΛΚΕ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανέρχεται σε περισσότερες από 70000.

 

Τα τελευταία χρόνια, παρόλη τη βαθιά οικονομική κρίση που επηρέασε κάθε τομέα στη χώρα μας, έγινε εντατική και συλλογική προσπάθεια υποβάθρου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκό, διοικητικό, οικονομικό και υποδομές, και αναβαθμίστηκε το κύρος του.

 

Στο ακαδημαϊκό και διοικητικό πεδίο, με στοχευμένες ενέργειες που ανέδειξαν το σημαντικό ερευνητικό έργο των Καθηγητών, υπήρξε σημαντική άνοδος στις διεθνείς πανεπιστημιακές κατατάξεις.Βελτιώθηκε ριζικά η εξωστρέφεια με την οργανωμένη κοινωνική τουπροσφορά και παρέμβαση. Πιστοποιήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία. Ολοκληρώθηκαν μεγάλα έργα, προγραμματίζεται η ανέγερση νέων κτηρίων, πραγματοποιήθηκε μελέτη ανακαίνισης και χρηματοδότησης παλαιών κτηρίων, έγινε ριζικός ανασχεδιασμός της αξιοποίησης των κληροδοτημάτων, και εξασφαλίστηκαν σημαντικές δωρεές και χορηγίες, κυρίως από κοινωφελή Ιδρύματα. Το έργο αυτό αναγνωρίζεται σήμερα και αποτελεί τη στέρεη βάση ανάπτυξης του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Ζητώ την υποστήριξή σας, ώστε από κοινού να εξασφαλίσουμε όσα έγιναν μέχρι σήμερα και όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, με σκοπό αυτά να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα, να παγιωθούν και να αποτελέσουν άμεσα σταθερό κεκτημένο.

 

Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

 

Με εκτίμηση
Θάνος Δημόπουλος Πρύτανης ΕΚΠΑ