Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- Προτάσεις για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημοσιευμένες στο έγκριτο περιοδικό JAMA

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: