Τα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του SARS-CoV-2 σε επανγελματίες υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και διαχειρίζονται ασθενείς με COVID-19 είναι περιορισμένα. Οι Long Η Nguyen και συνεργάτες σε πρόσφατη δημοσίευσή τους στο περιοδικό The Lancet Public Health προσδιόρισαν αυτό τον κίνδυνο καθώς και το όφελος από την εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

Οι ιατροί της θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καηοδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν αυτά τα δεδομένα.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια προοπτική μελέτη παρατήρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Οι συμμετέχοντες δήλωναν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους και το ιατρικό τους ιστορικό, καθώς και τα συμπτώματα λοίμωξης C0VID-19.

Συνολικά συμπεριελήφθησαν 2.035.395 άτομα από την κοινότητα και 99.795 υγειονομικοί υπάλληλοι, ενώ καταγράφηκαν 5.545 κρούσματα COVID-19 με θετική δοκιμασία PCR για τον ιό SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια 34.435.272 ανθρωποημερών. Συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, οι υγειονομικοί υπάλληλοι στην πρώτη γραμμή είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης COVID-19, και συγκεκριμένα 11,6 φορές υψηλότερο.