Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Αρχείο Πρυτανικών Εκλογών 2019


Αρχείο Πρυτανικών Εκλογών 2019

Υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη

Επιθυμώ να ενημερώσω την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με την υποβολή της υποψηφιότητάς μου για τη θέση του Πρύτανη, με την επισύναψη και του βιογραφικού μου σημειώματος, ώστε η κοινότητά μας να κρίνει με βάση τα χαρακτηριστικά που οφείλει να συγκεντρώνει ένας Πρύτανης στο ΕΚΠΑ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, κατά την άποψή μου, είναι η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου, η ευρεία αποδοχή, η μακροχρόνια διοικητική εμπειρία και η αποτελεσματικότητα, η αναλυτική γνώση των προβλημάτων και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, τα ηγετικά χαρακτηριστικά και η ύπαρξη συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου

Έχω κοινοποιήσει, επίσης, ορισμένες ενότητες απολογισμού του έργου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μου, ενώ πρόκειται να σας κοινοποιηθούν και οι υπόλοιπες. Σημειώνω ότι αναλάβαμε το Πανεπιστήμιο εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας που επηρέασε κάθε τομέα, ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε τη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού που είχε αποδιοργανώσει σε σημείο κατάρρευσης τον μηχανισμό του Ιδρύματός μας.

Κινηθήκαμε με συγκεκριμένο σχέδιο και ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν, προσπαθώντας να αποκαταστήσουμε τις διαδικασίες και να σταθεροποιήσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, να ολοκληρώσουμε και να προγραμματίσουμε έργα υποδομής, να οργανώσουμε τα οικονομικά και να αναπτύξουμε την εξωστρέφεια, τη διεθνή αναγνώριση και το κοινωνικό έργο του ΕΚΠΑ.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με την ουσιαστική συμμετοχή των Αναπληρωτών Πρύτανη, των Κοσμητόρων και των Προέδρων/Αναπληρωτών των Τμημάτων, τους οποίους με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους και την εργώδη προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία έτη έγινε εντατική προσπάθεια υποβάθρου σε όλα τα πεδία λειτουργίας του Πανεπιστημίου:

Στο ακαδημαϊκό πεδίο

 • Το ΕΚΠΑ αναγνωρίσθηκε με τη δράση του από όλα τα Πανεπιστήμια, τους φορείς και την κοινωνία, ως μία από τις κινητήριες δυνάμεις στο χώρο της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Με στοχευμένες και συνεχείς ενέργειες, οι οποίες ανέδειξαν το σημαντικό ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ, υπήρξαν σημαντικές επιτυχίες στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων.
 • Βελτιώθηκε ριζικά η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο με τη οργανωμένη κοινωνική προσφορά και παρέμβασή του. Προωθήθηκαν τα Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά και Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και οι διεθνείς συνεργασίες (π.χ. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).
 • Οργανώθηκε και αναπτύχθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία παρά τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση.
 • Το ΕΚΠΑ, με το κύρος, τις μεθοδικές και ποιοτικές παρεμβάσεις του, αναδείχθηκε σε αξιόπιστο και ισχυρό θεσμικό παράγοντα εντός και εκτός της χώρας, γεγονός που βοήθησε ουσιαστικά το έργο του.
 • Βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου (έχει ήδη κοινοποιηθεί) που εκπονήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του.
 • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας, ανακηρύχθηκαν ως Επίτιμοι Διδάκτορες του ΕΚΠΑ διακεκριμένοι επιστήμονες και επιφανείς προσωπικότητες και προβλήθηκαν οι δραστηριότητες του ΕΚΠΑ με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
 • Έγιναν σημαντικά βήματα ενίσχυσης και συστηματοποίησης των δεσμών του Ιδρύματος με τους αποφοίτους του.
 • Ανασυγκροτήθηκε και ενισχύθηκε το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.

Στο οικονομικό πεδίο και τις υποδομές

 • Παρά τη μειωμένη κατά 70% χρηματοδότηση (σε σύγκριση με το 2010), με χρηστή διαχείριση, μελετημένες προτεραιότητες και οικονομίες κλίμακας, το Πανεπιστήμιο άντεξε την οικονομική κρίση, χωρίς να μειώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το γεγονός ότι μειώθηκαν σημαντικά οι δαπάνες για ενοικιαζόμενους χώρους, εξοικονομώντας 1.300.000 ευρώ ανά έτος.
 • Η διαφάνεια και η θέσπιση οριζόντιων κανόνων στη κατανομή των εσόδων του ΕΛΚΕ (από παρακρατήσεις, τόκους κλπ,) ενίσχυσε τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, αντικαθιστώντας την έλλειψη χρηματοδότησης από το κράτος για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, καθιερώθηκαν δράσεις, όπως η χρηματοδότηση της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια.
 • Στο τομέα των υποδομών: α) Ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα τα οποία λίμναζαν επί σειρά ετών (Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής, Παλαιό Χημείο, κτήριο Ακαδημίας και Σίνα, νέα πτέρυγα Αιγινητείου Νοσοκομείου, νέο κτήριο του Μουσείου του Πανεπιστημίου επί της οδού Θόλου, κλπ). β) Η ανέγερση νέων κτηρίων (αποθήκης αποβλήτων στην Πανεπιστημιούπολη, Τμημάτων ΙΦΕ, ΤΕΑΠΗ, Ιατρικής, Οδοντιατρικής) βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης ή διενέργειας των διαγωνισμών. γ) Προγραμματίστηκε, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ανακαίνισης ορισμένων παλαιών κτηρίων του Πανεπιστημίου (Νέο Χημείο, Θεολογική), ενώ δρομολογήθηκαν ενέργειες εξασφάλισης της χρηματοδότησης και σε άλλα (ΣΘΕ, Φιλοσοφική). δ) Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, εκδόθηκε άδεια και ολοκληρώθηκε η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Πανεπιστημιούπολη με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση στα περισσότερα κτήρια του Πανεπιστημίου με το δίκτυο φυσικού αερίου για τη θέρμανση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνδεσης στο Γουδή, ολοκληρώνεται η επισκευή και αναβάθμιση της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την εγκατάσταση συστημάτων LED στον εσωτερικό φωτισμό των κτηρίων. ε) Χρηματοδοτήθηκαν ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί εξοπλισμοί αξίας 2.500.000 ευρώ μέχρι σήμερα.
 • Έγινε ριζικός ανασχεδιασμός της αξιοποίησης των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου και μισθώθηκε, μετά από πολλά χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός από αυτά, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες για την πλήρη αξιοποίηση όλων.
 • Οργανώθηκε η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου και εμπλουτίστηκαν οι δραστηριότητές της, ώστε να αποτελέσει ένα ακόμη αποτελεσματικό εργαλείο εξωστρέφειας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
 • Αναζητήθηκαν κεντρικά από την Πρυτανική Αρχή και εξασφαλίστηκαν σημαντικές δωρεές και χορηγίες, κυρίως από κοινωφελή ιδρύματα, για την ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου και τη χρηματοδότηση μεταδιδακτόρων ερευνητών.

Στο διοικητικό πεδίο

 • Εκπονήθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας ο νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου μετά από πολλά χρόνια, ενώ εκπονείται και θα ολοκληρωθεί σύντομα ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος θα διευκολύνει το έργο των Σχολών, των Τμημάτων, των κλινικών, των εργαστηρίων και των Υπηρεσιών.
 • Καταβλήθηκε επίμονη προσπάθεια και έγιναν βήματα για την αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το 2018 μετά από χρόνια επετεύχθη η ολοκλήρωση του συνόλου σχεδόν των διαγωνισμών μέσα στο οικονομικό έτος. Ο σωστός χρονοπρογραμματισμός, η πρόβλεψη των κινδύνων, η εστίαση στις προτεραιότητες και η αγαστή συνεργασία διοικητικών υπηρεσιών, νομικής υπηρεσίας και πρυτανικών αρχών αποτέλεσε βασική μέριμνά μας και πιστεύουμε ότι αποφέρει ήδη καρπούς.
 • Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ έχει ομόφωνα αποφασίσει ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες απασχόλησης,όπως αυτή ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή πλήρης ή μερική απασχόληση, αλλά όχι αποκλειστική, και εισηγήθηκε στα υπουργεία Υγείας και Παιδείας την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001.

Ζητώ την υποστήριξή σας για μια δεύτερη θητεία, ώστε από κοινού να εξασφαλίσουμε όσα έγιναν μέχρι σήμερα και όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, με σκοπό αυτά να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα, να παγιωθούν και να αποτελέσουν άμεσα σταθερό κεκτημένο. Δεν επιδόθηκα ούτε θα επιδοθώ σε προσωπικές επιθέσεις και αιχμές, διότι αυτό θίγει το κύρος των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και εν τέλει του Πανεπιστημίου στο σύνολό του. Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε έμμεση ή άμεση προβολή αρνητικής εικόνας για το Πανεπιστήμιο.

Με γνώμονα το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου, βασικοί στόχοι μας θα είναι:

 • Εμπέδωση των ακαδημαϊκών αρχών και του ακαδημαϊκού ύφους και ήθους που υπηρετήσαμε τα τελευταία χρόνια, με πρώτιστο μέλημα τη διαφύλαξη του κύρους του Πανεπιστημίου και των θεσμών του.
 • Εξασφάλιση μεγαλύτερης χρηματοδότησης, διεκδίκηση της αύξηση των αποδοχών όλων των εργαζομένων και διεκδίκηση νέων θέσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς διάστασης και της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, καθώς και των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).
 • Περαιτέρω χρηματοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και διεύρυνση των Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας ως εξής: α) Προώθηση επιπλέον νομοθετικών ρυθμίσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών του ΕΛΚΕ. β) Συνέχιση της χρηματοδότησης των ερευνητικών υποδομών από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων και τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ. γ) Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενεργοποίηση των ερευνητικών Ινστιτούτων ως οριζόντιες διεπιστημονικές ακαδημαϊκές δομές, που διασυνδέουν τις επιστήμες που θεραπεύονται στα Τμήματα, και προκαλούν συνέργειες και οικονομία κλίμακας, καθώς και τη χρηματοδότησή τους από τον ΕΛΚΕ. δ) Συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ και την ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. ε) Δημιουργία τεχνοβλαστών και προώθηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσα από το νεοσύστατο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
 • Αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών. Έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με σκοπό το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και την επιτάχυνση των μελετών για σημαντικά έργα.
 • Επιτάχυνση της απόκτησης των μέσων και της εκπαίδευσης του προσωπικού στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

Με εκτίμηση

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Βιογραφικό Σημείωμα
Ενημέρωση: 25-04-2019 13:07 - Μέγεθος: 778.44 KB
Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (3/7/2020)
Άρθρα - Ενημέρωση: 03-07-2020 13:52

Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων: - Νόσος COVID-19 και Προσβολή του Νευρικού Συστήματος.

Θ. Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - 03/07/2020
Νέα - Ενημέρωση: 03-07-2020 10:42

Ο Θ. Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ,στην εκπομπή ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ - 03/07/2020. Θετικά τα μηνύματα από τα πρώτα τεστ σε τουρίστες : Από τα 4000 τα 1972 αρνητικά και μόνο 2 θετικά στο τελωνείο Προμαχώνα.

Η είδηση δημοσειύτηκε σε: antenna.gr (03/07/2020), ant1news.gr (03/07/2020), palo.gr (03/07/2020), economy365.gr (03/07/2020), madata.gr (03/07/2020), emea.gr (03/07/2020), topontiki.gr (03/07/2020).

Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2/7/2020)
Άρθρα - Ενημέρωση: 02-07-2020 18:21

Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων: - Ισχυρά αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 ανευρίσκονται σε ασθενείς που ανέρρωσαν από την  COVID-19 και βοηθούν στην ανάπτυξη εμβολίων - Νέα Θεραπευτική Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της φλεγμονώδους ανοσολογικής απόκρισης που σχετίζεται με το νέο κορωνοϊό   - Η Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας προτρέπει την χρήση κοινών μέτρων αξιολόγησης της έκβασης της νόσου COVID-19.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε σε: greekmoney.gr (02/07/2020), enikos.gr (02/07/2020), newsbomb.gr (02/07/2020), eproodos.gr (02/07/2020), onlarissa.gr (02/07/2020), onmed.gr (02/07/2020), virus.com.gr (02/07/2020), newsbomb.gr (02/07/2020), ilarissa.gr (02/07/2020), astratv.gr (02/07/2020), iatronet.gr (02/07/2020), iatronet.gr (02/07/2020), virus.com.gr (02/07/2020), cnn.gr (02/07/2020), astratv.gr (02/07/2020), iatronet.gr (02/07/2020), onmed.gr (02/07/2020), medicalnews.gr (02/07/2020), zougla.gr (02/07/2020), mirmidones.gr (02/07/2020), koytsompolio.gr (02/07/2020), newsbomb.gr (02/07/2020), cyprusnews.eu (02/07/2020), e-volos.gr (02/07/2020), ert.gr (02/07/2020), medicalnews.gr (02/07/2020), ekriti.gr (02/07/2020), real.gr (02/07/2020), healthyliving.gr (02/07/2020), tovima.gr (02/07/2020), eleftheriaonline.gr (02/07/2020), daily-news.gr (02/07/2020), real.gr (02/07/2020), emea.gr (02/07/2020), iatropedia.gr (02/07/2020), newsbeast.gr (02/07/2020), euro2day.gr (02/07/2020), medlabgr.blogspot.com (02/07/2020), alphatv.gr (02/07/2020), onlarissa.gr (02/07/2020), ieidiseis.gr (02/07/2020), indicator.gr (02/07/2020), thestival.gr (02/07/2020), sepe.gr (02/07/2020), fmvoice.gr (02/07/2020), sbctv.gr (02/07/2020), newsnow.gr.com (02/07/2020), amna.gr (02/07/2020), capital.gr (02/07/2020), athensvoice.gr (02/07/2020), tanea.gr (02/07/2020), kathimerini.com.cy (02/07/2020), anatropinews.gr (02/07/2020), athensvoice.gr (02/07/2020), tromaktiko.org (02/07/2020), newsbomb.gr (02/07/2020), analitis.gr (02/07/2020), parallaximag.gr (02/07/2020), liberal.gr (02/07/2020), koutipandoras.gr (02/07/2020), politica.gr (02/07/2020), sigmalive.com.gr (02/07/2020), skai.gr (02/07/2020), medicalnews.gr (02/07/2020), iefimerida.gr (02/07/2020), kathimerini.gr (02/07/2020), zougla.gr (02/07/2020), onmed.gr (02/07/2020), iatro.gr (02/07/2020), athensvoice.gr (02/07/2020), left.gr (02/07/2020), iatro.gr (02/07/2020), healthweb.gr (03/07/2020), healthweb.gr (03/07/2020).

Αύξηση κρουσμάτων, λίγοι σττην Εντατική - Γιατί ο κορονοΐος εξασθενεί το καλοκαίρι (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 28/06/2020)
Νέα - Ενημέρωση: 29-06-2020 17:43

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, θάνος Δημόπουλος, αναφέρει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής πως φαίνεται ακόμη και στην Ελλάδα ότι οι ασθενείς που εισάγονται για νοσηλεία στα νοσοκομεία έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με τις αρχές της πανδημίας - κάτι που προς το παρόν μένει στη... σφαίρα της υπόθεσης. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 28/06/2020)


Πρόσφατα Άρθρα

Οι βλαβερές συνέπειες του περιστασιακού καπνίσματος
Ενημέρωση: 18-06-2020 13:24

Άρθρο στα ΝΕΑ (18/06/2020).


Πρόσφατα Νέα

Κορωνοϊός - «Σφαλιάρα» του FDA στο Τραμπ για τη χλωροκίνη: Δεν είναι αποτελεσματική (newpost.gr, 15/06/2020)
Ενημέρωση: 17-06-2020 10:39
Η FDA τόνισε ότι με βάση νέα αποδεικτικά στοιχεία, δεν είναι πλέον λογικό να πιστεύουμε ότι τα παρασκευάσματα υδροξυχλωροκίνης που χορηγούνται από το στόμα και το σχετικό φάρμακο χλωροκίνη μπορεί να είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία της αναπνευστικής νόσου που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό (newpost.gr, 15/06/2020).
Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη 11/6/2020 - Εθελοντική αιμοδοσία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ενημέρωση: 15-06-2020 11:35

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, την Πέμπτη 11/6/2020 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Υ. Αιμοδοσίας Αρεταιείου Νοσοκομείου)  σε συνεργασία με το το ΕΚΕΑ (Εθνικό Κέντρο Αίματος) πραγματοποίησε «εορταστική εθελοντική Αιμοδοσία» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  

Κορωνοϊός και βιομηχανία κρέατος (ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, 11/06/2020)
Ενημέρωση: 11-06-2020 13:22

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο του κρέατος, η σωστή και άρα αποτελεσματική αντιμετώπιση του SARS-CoV-2, εκτός από την αυτονόητη προστασία της ανθρώπινης ζωής και των - λόγω της φύσης τους - παραγόμενων προϊόντων, συνεπάγεται και την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σχετικών με αυτόν επιχειρήσεων (εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, 11/06/2020)

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο για τη νόσο COVID-19 από το ΥΓΕΙΑ και το Metropolitan Hospital (zougla.gr, 01/060/2020)
Ενημέρωση: 02-06-2020 11:15

Το ΥΓΕΙΑ και το Metropolitan Hospital, μέλη του Hellenic Healthcare Group, σε συνεργασία με το  Research Group “Cancer-Hemostasis-Angiogenesis” INSERM U-938, Sorbonne University, Paris (France) που διευθύνεται από τον Καθηγητή Αιματολογίας κ. Γρηγόρη Γεροτζιάφα, διοργανώνουν το:  “1st International Multidisciplinary Connected Congress on COVID-19 Update”  Το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και θα πραγματοποιηθεί στις 9-11 Ιουνίου 2020 (3 ημέρες) από τις 18:00 έως τις 20:30 το απόγευμα (τοπική ώρα Ελλάδας) (zougla.gr, 01/060/2020).