Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Αρχείο Πρυτανικών Εκλογών 2019


Αρχείο Πρυτανικών Εκλογών 2019

Υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη

Επιθυμώ να ενημερώσω την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με την υποβολή της υποψηφιότητάς μου για τη θέση του Πρύτανη, με την επισύναψη και του βιογραφικού μου σημειώματος, ώστε η κοινότητά μας να κρίνει με βάση τα χαρακτηριστικά που οφείλει να συγκεντρώνει ένας Πρύτανης στο ΕΚΠΑ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, κατά την άποψή μου, είναι η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου, η ευρεία αποδοχή, η μακροχρόνια διοικητική εμπειρία και η αποτελεσματικότητα, η αναλυτική γνώση των προβλημάτων και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, τα ηγετικά χαρακτηριστικά και η ύπαρξη συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου

Έχω κοινοποιήσει, επίσης, ορισμένες ενότητες απολογισμού του έργου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μου, ενώ πρόκειται να σας κοινοποιηθούν και οι υπόλοιπες. Σημειώνω ότι αναλάβαμε το Πανεπιστήμιο εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας που επηρέασε κάθε τομέα, ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε τη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού που είχε αποδιοργανώσει σε σημείο κατάρρευσης τον μηχανισμό του Ιδρύματός μας.

Κινηθήκαμε με συγκεκριμένο σχέδιο και ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν, προσπαθώντας να αποκαταστήσουμε τις διαδικασίες και να σταθεροποιήσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, να ολοκληρώσουμε και να προγραμματίσουμε έργα υποδομής, να οργανώσουμε τα οικονομικά και να αναπτύξουμε την εξωστρέφεια, τη διεθνή αναγνώριση και το κοινωνικό έργο του ΕΚΠΑ.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με την ουσιαστική συμμετοχή των Αναπληρωτών Πρύτανη, των Κοσμητόρων και των Προέδρων/Αναπληρωτών των Τμημάτων, τους οποίους με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους και την εργώδη προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία έτη έγινε εντατική προσπάθεια υποβάθρου σε όλα τα πεδία λειτουργίας του Πανεπιστημίου:

Στο ακαδημαϊκό πεδίο

 • Το ΕΚΠΑ αναγνωρίσθηκε με τη δράση του από όλα τα Πανεπιστήμια, τους φορείς και την κοινωνία, ως μία από τις κινητήριες δυνάμεις στο χώρο της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Με στοχευμένες και συνεχείς ενέργειες, οι οποίες ανέδειξαν το σημαντικό ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ, υπήρξαν σημαντικές επιτυχίες στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων.
 • Βελτιώθηκε ριζικά η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο με τη οργανωμένη κοινωνική προσφορά και παρέμβασή του. Προωθήθηκαν τα Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά και Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και οι διεθνείς συνεργασίες (π.χ. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).
 • Οργανώθηκε και αναπτύχθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία παρά τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση.
 • Το ΕΚΠΑ, με το κύρος, τις μεθοδικές και ποιοτικές παρεμβάσεις του, αναδείχθηκε σε αξιόπιστο και ισχυρό θεσμικό παράγοντα εντός και εκτός της χώρας, γεγονός που βοήθησε ουσιαστικά το έργο του.
 • Βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου (έχει ήδη κοινοποιηθεί) που εκπονήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του.
 • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας, ανακηρύχθηκαν ως Επίτιμοι Διδάκτορες του ΕΚΠΑ διακεκριμένοι επιστήμονες και επιφανείς προσωπικότητες και προβλήθηκαν οι δραστηριότητες του ΕΚΠΑ με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
 • Έγιναν σημαντικά βήματα ενίσχυσης και συστηματοποίησης των δεσμών του Ιδρύματος με τους αποφοίτους του.
 • Ανασυγκροτήθηκε και ενισχύθηκε το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.

Στο οικονομικό πεδίο και τις υποδομές

 • Παρά τη μειωμένη κατά 70% χρηματοδότηση (σε σύγκριση με το 2010), με χρηστή διαχείριση, μελετημένες προτεραιότητες και οικονομίες κλίμακας, το Πανεπιστήμιο άντεξε την οικονομική κρίση, χωρίς να μειώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το γεγονός ότι μειώθηκαν σημαντικά οι δαπάνες για ενοικιαζόμενους χώρους, εξοικονομώντας 1.300.000 ευρώ ανά έτος.
 • Η διαφάνεια και η θέσπιση οριζόντιων κανόνων στη κατανομή των εσόδων του ΕΛΚΕ (από παρακρατήσεις, τόκους κλπ,) ενίσχυσε τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, αντικαθιστώντας την έλλειψη χρηματοδότησης από το κράτος για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, καθιερώθηκαν δράσεις, όπως η χρηματοδότηση της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια.
 • Στο τομέα των υποδομών: α) Ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα τα οποία λίμναζαν επί σειρά ετών (Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής, Παλαιό Χημείο, κτήριο Ακαδημίας και Σίνα, νέα πτέρυγα Αιγινητείου Νοσοκομείου, νέο κτήριο του Μουσείου του Πανεπιστημίου επί της οδού Θόλου, κλπ). β) Η ανέγερση νέων κτηρίων (αποθήκης αποβλήτων στην Πανεπιστημιούπολη, Τμημάτων ΙΦΕ, ΤΕΑΠΗ, Ιατρικής, Οδοντιατρικής) βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης ή διενέργειας των διαγωνισμών. γ) Προγραμματίστηκε, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ανακαίνισης ορισμένων παλαιών κτηρίων του Πανεπιστημίου (Νέο Χημείο, Θεολογική), ενώ δρομολογήθηκαν ενέργειες εξασφάλισης της χρηματοδότησης και σε άλλα (ΣΘΕ, Φιλοσοφική). δ) Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, εκδόθηκε άδεια και ολοκληρώθηκε η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Πανεπιστημιούπολη με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση στα περισσότερα κτήρια του Πανεπιστημίου με το δίκτυο φυσικού αερίου για τη θέρμανση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνδεσης στο Γουδή, ολοκληρώνεται η επισκευή και αναβάθμιση της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την εγκατάσταση συστημάτων LED στον εσωτερικό φωτισμό των κτηρίων. ε) Χρηματοδοτήθηκαν ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί εξοπλισμοί αξίας 2.500.000 ευρώ μέχρι σήμερα.
 • Έγινε ριζικός ανασχεδιασμός της αξιοποίησης των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου και μισθώθηκε, μετά από πολλά χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός από αυτά, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες για την πλήρη αξιοποίηση όλων.
 • Οργανώθηκε η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου και εμπλουτίστηκαν οι δραστηριότητές της, ώστε να αποτελέσει ένα ακόμη αποτελεσματικό εργαλείο εξωστρέφειας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
 • Αναζητήθηκαν κεντρικά από την Πρυτανική Αρχή και εξασφαλίστηκαν σημαντικές δωρεές και χορηγίες, κυρίως από κοινωφελή ιδρύματα, για την ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου και τη χρηματοδότηση μεταδιδακτόρων ερευνητών.

Στο διοικητικό πεδίο

 • Εκπονήθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας ο νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου μετά από πολλά χρόνια, ενώ εκπονείται και θα ολοκληρωθεί σύντομα ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος θα διευκολύνει το έργο των Σχολών, των Τμημάτων, των κλινικών, των εργαστηρίων και των Υπηρεσιών.
 • Καταβλήθηκε επίμονη προσπάθεια και έγιναν βήματα για την αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το 2018 μετά από χρόνια επετεύχθη η ολοκλήρωση του συνόλου σχεδόν των διαγωνισμών μέσα στο οικονομικό έτος. Ο σωστός χρονοπρογραμματισμός, η πρόβλεψη των κινδύνων, η εστίαση στις προτεραιότητες και η αγαστή συνεργασία διοικητικών υπηρεσιών, νομικής υπηρεσίας και πρυτανικών αρχών αποτέλεσε βασική μέριμνά μας και πιστεύουμε ότι αποφέρει ήδη καρπούς.
 • Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ έχει ομόφωνα αποφασίσει ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες απασχόλησης,όπως αυτή ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή πλήρης ή μερική απασχόληση, αλλά όχι αποκλειστική, και εισηγήθηκε στα υπουργεία Υγείας και Παιδείας την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001.

Ζητώ την υποστήριξή σας για μια δεύτερη θητεία, ώστε από κοινού να εξασφαλίσουμε όσα έγιναν μέχρι σήμερα και όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, με σκοπό αυτά να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα, να παγιωθούν και να αποτελέσουν άμεσα σταθερό κεκτημένο. Δεν επιδόθηκα ούτε θα επιδοθώ σε προσωπικές επιθέσεις και αιχμές, διότι αυτό θίγει το κύρος των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και εν τέλει του Πανεπιστημίου στο σύνολό του. Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε έμμεση ή άμεση προβολή αρνητικής εικόνας για το Πανεπιστήμιο.

Με γνώμονα το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου, βασικοί στόχοι μας θα είναι:

 • Εμπέδωση των ακαδημαϊκών αρχών και του ακαδημαϊκού ύφους και ήθους που υπηρετήσαμε τα τελευταία χρόνια, με πρώτιστο μέλημα τη διαφύλαξη του κύρους του Πανεπιστημίου και των θεσμών του.
 • Εξασφάλιση μεγαλύτερης χρηματοδότησης, διεκδίκηση της αύξηση των αποδοχών όλων των εργαζομένων και διεκδίκηση νέων θέσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς διάστασης και της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, καθώς και των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).
 • Περαιτέρω χρηματοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και διεύρυνση των Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας ως εξής: α) Προώθηση επιπλέον νομοθετικών ρυθμίσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών του ΕΛΚΕ. β) Συνέχιση της χρηματοδότησης των ερευνητικών υποδομών από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων και τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ. γ) Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενεργοποίηση των ερευνητικών Ινστιτούτων ως οριζόντιες διεπιστημονικές ακαδημαϊκές δομές, που διασυνδέουν τις επιστήμες που θεραπεύονται στα Τμήματα, και προκαλούν συνέργειες και οικονομία κλίμακας, καθώς και τη χρηματοδότησή τους από τον ΕΛΚΕ. δ) Συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ και την ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. ε) Δημιουργία τεχνοβλαστών και προώθηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσα από το νεοσύστατο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
 • Αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών. Έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με σκοπό το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και την επιτάχυνση των μελετών για σημαντικά έργα.
 • Επιτάχυνση της απόκτησης των μέσων και της εκπαίδευσης του προσωπικού στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

Με εκτίμηση

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Βιογραφικό Σημείωμα
Ενημέρωση: 25-04-2019 13:07 - Μέγεθος: 778.44 KB
Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (21/1/2021)
Άρθρα - Ενημέρωση: 21-01-2021 13:32

Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:

- Η πανδημία μείωσε τις εκπομπές άνθρακα αλλά πρόσκαιρα και όχι σημαντικά

Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (20/1/2021)
Άρθρα - Ενημέρωση: 20-01-2021 12:49

Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- Οξεία και χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών στη λοίμωξη COVID-19

Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (19/1/2021)
Άρθρα - Ενημέρωση: 19-01-2021 14:08

Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:

- Νέα στελέχη του SARS-CoV-2 και αποτελεσματικότητα εμβολιασμού

Δημόπουλος για εμβολιασμό: Τα αποτελέσματα μπορούν να φανούν πολύ σύντομα (βίντεο)
Νέα - Ενημέρωση: 18-01-2021 16:02

Ο καθηγητής και πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο Open για την εξέλιξη της πανδημίας στην χώρα μας, τους εμβολιασμούς κατά του κορoνοϊού και τα μέτρα προστασίας. Όπως ανέφερε, δεν έχουμε την σημαντική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού που κάποιοι είχαν προβλέψει και αυτό είναι θετικό, αν και υπήρξε αυξημένη κινητικότητα την περίοδο των γιορτών.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: usay.gr (15-01-2021) , ethnos.gr (15-01-2021) , flashnews.gr (15-01-2021) .


Πρόσφατα Άρθρα

Οι φλαβονόλες βελτιώνουν τη νοητική μας λειτουργία
Ενημέρωση: 14-01-2021 13:35

Άρθρο στα ΝΕΑ, 14/01/2021

Πρόληψη του καρκίνου τραχήλου τηs μήτρας
Ενημέρωση: 07-01-2021 18:03

Άρθρο στα ΝΕΑ, 07/01/2021

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (07-01-2021) .

Εφαρμογή ανάλυσης του γονιδιώματος για κινητά
Ενημέρωση: 02-01-2021 18:00

Άρθρο στα ΝΕΑ, 31/12/2020

Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (28/12/2020)
Ενημέρωση: 28-12-2020 11:36

Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- Αξιολόγηση των εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 μετά την έγκριση κυκλοφορίας τους

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: kefaloniapress.gr (31-12-2020) , patrasevents.gr (29-12-2020) , myvolos.net (28-12-2020) , 123ru.net (28-12-2020) , insuranceworld.gr (28-12-2020) , vita.gr (28-12-2020) , virus.com.gr (28-12-2020) , philenews.com (28-12-2020) , sepe.gr (28-12-2020) , omorfamystika.gr (28-12-2020) , sepe.gr (28-12-2020) , protothema.gr (28-12-2020) , iefimerida.gr (28-12-2020) , evrytanika.gr (28-12-2020) , cyprusnews.eu (28-12-2020) , tanea.gr (28-12-2020) , skai.gr (28-12-2020) , politica.gr (28-12-2020) , pes.gr (28-12-2020) , alfavita.gr (28-12-2020) , in.gr (28-12-2020) , onmed.gr (28-12-2020) , atticanews.gr (28-12-2020) .


Πρόσφατα Νέα

21 ομιλίες για το ’21
Ενημέρωση: 07-01-2021 20:38

Η Επιτροπή του ΕΚΠΑ για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία συστάθηκε με απόφαση του Πρύτανη καθηγητή Μελέτιου - Αθανάσιου Δημόπουλου, έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια τις προετοιμασίες της συμβολής του Iδρύματος στους εορτασμούς του 2021, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της Επανάστασης ως ελληνικού και διεθνούς γεγονότος.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: artxpress.gr (07-01-2021) , xronos.gr (06-01-2021) , palo.gr (06-01-2021) , arcadiaportal.gr (06-01-2021) , argolidaportal.gr (06-01-2021) , alfavita.gr (08-01-2021) , paraskhnio.gr (08-01-2021) , politica.gr (08-01-2021) , tovima.gr (08-01-2021) , sepe.gr (08-01-2021) , lawandorder.gr (08-01-2021) , kathimerini.gr (09-01-2021) .

2ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας
Ενημέρωση: 16-12-2020 14:20

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας με τίτλο «Οι θρησκείες και οι προκλήσεις στη νέα δεκαετία» πραγματοποιείται διαδικτυακά την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: orthodoxianewsagency.gr (07-12-2020) , skaipatras.gr (09-12-2020) , orthodoxianewsagency.gr (09-12-2020) , uoa.gr (16-12-2020) .

«Νησίδες αριστείας»: Τρεις διεθνώς βραβευμένοι ακαδημαϊκοί μιλούν για την έρευνα στην Ελλάδα
Ενημέρωση: 15-12-2020 18:41

Τρεις από τους έντεκα πανεπιστημιακούς που εντάχθηκαν στη λίστα «The Highly Cited Researchers» του Clarivate Analytics μιλούν για την έρευνα στην Ελλάδα Οι διεθνείς διακρίσεις Ελλήνων πανεπιστημιακών που δραστηριοποιούνται εντός της Ελλάδας έρχεται να δείξει ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα Ανώτατα ιδευτικά Ιδρύματα, μικρά «κέντρα αριστείας» ανθούν.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: lifo.gr (13-12-2020) , pes.gr (13-12-2020) , in.gr (13-12-2020) , karfitsa.gr (13-12-2020) , matrix24.gr (13-12-2020) , tinealarissa.gr (13-12-2020) , epirusblog.gr (13-12-2020) , typosthes.gr (13-12-2020) , parapolitika.gr (13-12-2020) , facebook.com (13-12-2020) , alfavita.gr (13-12-2020) , flashnews.gr (13-12-2020) , parakritika.gr (13-12-2020) , eleftheriaonline.gr (13-12-2020) , ipaidia.gr (13-12-2020) , ekirikas.com (13-12-2020) , mykonosdaily.gr (13-12-2020) , eidisis.gr (13-12-2020) , anatolh.com (13-12-2020) , agonaskritis.gr (13-12-2020) , inboxnews.gr (13-12-2020) , iefimerida.gr (13-12-2020) , orthodoxianewsagency.gr (13-12-2020) , insider.gr (13-12-2020) , makthes.gr (13-12-2020) , cretapost.gr (13-12-2020) , msn.com (13-12-2020) , topontiki.gr (13-12-2020) , protothema.gr (13-12-2020) , neashmera.gr (13-12-2020) , palo.gr (13-12-2020) , zarpanews.gr (13-12-2020) , neakriti.gr (13-12-2020) , cretalive.gr (13-12-2020) , paraskhnio.gr (13-12-2020) , amna.gr (13-12-2020) , politic.gr (13-12-2020) , analitis.gr (13-12-2020) , blog.gr (14-12-2020) .

Βραδιά του Ερευνητή 2020
Ενημέρωση: 01-12-2020 14:41

Κάθε χρόνο πάνω από 1.600.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για έβδομη συνεχή χρονιά, διοργανώνει στο εμβληματικό κτήριο Αβέρωφ τη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, μέσω live streaming.